Monday, October 10, 2011

Monday 10/10

1655:  UNID Bartje ?  at 1912 UTC, Europe, Phil Collins, SINPO 34333

2 comments:

LHU-DX-Log said...

Denna låg på 1654,990 och lär ska vara Bartje. Har spelat in denna också. Gick periodvis bra.

PJK - Peter said...

Tack.
Gick ganska bra här okså. Lite konstiga konditioner på mellanvåg i kväll. Hörde en Spansk kustradiostation samtidigt på 1656 USB.

73 Peter